Drammen Handelseiendom I AS


Vi har bistått Drammen Handelseiendom I AS ved erverv av aksjene i to eiendomsselskaper. Drammen Handelseiendom I AS inngikk i desember 2013 kjøpekontrakter med Brække Melbye Holding AS om erverv av aksjene i Bjørnstjerne Bjørnsonsgate 86-92 AS og Collettsgate Eiendom AS.

Eiendomsselskapene eier hver sin næringseiendom i Drammen kommune. På eiendommen eid av Collettsgate Eiendom AS er et næringsbygg på ca. 6.000 kvm. under oppføring. Eiendommen eid av Bjørnstjerne Bjørnsonsgate 86-92 AS består av et næringsbygg på ca. 4.000 kvm. Closing ble gjennomført for Bjørnstjerne Bjørnsonsgate 86-92 AS i januar 2014, mens closing for Collettsgate Eiendom AS forventes gjennomført i siste kvartal i 2014. Wikborg Rein bisto kjøper med kontraktsutforming, kontraktsforhandlinger, due diligence m.m. Arctic Securities ASA har vært tilrettelegger for kjøper.

Line Ravlo-Losvik var ansvarlig partner på oppdraget, og i tillegg bisto blant annet Andreas Kildal jr., Trude Gran og Usman Ivar Shakar.