Vi har bistått Wood Group


Vi har bistått Wood Group i erverv av Agility Projects fra Agility Group, heleid av HitecVision V LP.

Les pressemeldingen her.

Wood Group er et internasjonalt energi service selskap, notert på London Stock Exchange. l Agility Projects AS er et selskap som fokusrer på aktiviteter innen den norske kontinentalsokkelen innnen engineering, procurement, construction management, intallation and comissioning.

Wikborg Rein's kjerne team har bestått av Sigurd Opedal (ansvarlig partner), Ole Henrik Wille and Christian James-Olsen.