Rica Eiendom Holding AS


Jan E. Rivelsrud med familie har i februar 2014 inngått avtale om salg av Rica Hotels AS til Scandic Hotels AB.

Rica Hotels AS består av 48 egne hoteller og 24 franchisehoteller i Norge og Sverige. Rivelsrud vil videreføre sitt hotellengasjement gjennom eiendomsselskapet Rica Eiendom Holding AS. I forbindelse med salget har Wikborg Rein bistått Rica Eiendom Holding AS med eiendomsrelaterte spørsmål.

Line Ravlo-Losvik var ansvarlig partner på oppdraget, og i tillegg bisto Trude Gran og Jørgen Aas Eide.