Vi har bistått Enova med ESA-notifisering av statsstøtte til Hydro


Den 4. februar 2015 godkjente EFTAs overvåkningsorgan (ESA) Enovas statsstøtte til Hydro Aluminium AS, i form av et tilskudd på NOK 1,5 milliarder.

Støtten gis til bygging av et demonstrasjonsanlegg på Karmøy for verifisering av Hydros nye produksjonsteknologi. Teknologien er utviklet for å oppnå en betydelig reduksjon i både strømforbruk og klimagassutslipp fra aluminiumsverk. Vi har bistått Enova med notifisering av statsstøtte til ESA. Dette er ikke bare Enovas største bevilgning noensinne og et milepælprosjekt for Hydro med sikte på å redusere strømforbruk og klimagassutslipp, men også den største enkeltbevilgningen ESA håndterte i 2014.

En ikke-konfidensiell versjon av vedtaket vil bli publisert i registeret for statsstøttebeslutninger på ESAs hjemmeside, normalt innen en måned. ESAs pressemelding: http://www.eftasurv.int/press--publications/press-releases/state-aid/nr/2408