Konkurs i Global Skipsholding 1 AS


Global Skipsholding 1 AS ("GSH1") ble tatt under behandling som konkursbo ved Oslo byfogdembetes kjennelse av 7. mai 2015. Partner Leif Petter Madsen, ble oppnevnt som bostyrer.

GSH1 ble etablert i 2004 av Acta Asset Management som et investeringsprodukt for allmennheten. Selskapets har siden oppstarten investert i 20 skip via heleide datterselskaper. Per konkursåpning hadde GSH1 totalt 2.262 aksjonærer, hovedsakelig private investorer, og investeringsporteføljen bestod av 6 kjemikalie- og seismikkskip. Etter bostyrers foreløpige gjennomgåelse av selskapet er det klart at aksjekapitalen er tapt med endelig  virkning. Hvorvidt det blir dividende til kreditorene gjenstår å se.