Vi har bistått Eiendomsspar AS og Victoria Eiendom AS


Wikborg Rein har bistått Eiendomsspar AS og Victoria Eiendom AS med erverv av Storgaten 10A og 10B, samt Schiøttsvei 6A og Bombakken 6

Eiendomsspar har ervervet to kontor- og forretningseiendommer i Storgaten 10A og 10B på ca 8.600 kvm. Overtakelse vil gjennomføres våren 2015. Transaksjonen er omtalt her.

Victoria Eiendom har høsten 2014 ervervet to eiendommer i henholdsvis Oslo og Bærum; Schiøttsvei 6A og Bombakken 6. Wikborg Rein har bistått i forbindelse med forhandlingene, utforming av kjøpekontraktene og gjennomføring av transaksjonene.