Vi har bistått Eitzen Chemical i forbindelse med restruktureringen av selskapet


Wikborg Rein har bistått Eitzen Chemical i forbindelse med restruktureringen av selskapet. 850 millioner dollar av Eitzen Chemical-konsernets i bank- og obligasjonsgjeld er konvertert til egenkapital i Eitzen Chemical. Selskapets långivere eier etter restruktureringen 98% av aksjene i selskapet. 

Det er i forbindelse med restruktureringen gjennomført en betydelig endring av konsernets selskapsstruktur.

Wikborg Rein var engasjert som rådgiver for Eitzen Chemical i prosessen.