Vi har bistått Norgesgruppen


Wikborg Rein har bistått NorgesGruppen i forbindelse med inngåelse av en 10-årig allianseavtale med Esso Norge AS og kjøp av aksjene i Essos datterselskap, Tiger AS. Avtalen innebærer at NorgesGruppen Servicehandel AS vil stå for drift av butikk og bilvask på Esso sine selskapseide stasjoner i Norge.