Velkommen til Havbruksrettsdagen!

For sjuende år på rad inviterer Wikborg Rein til Havbruksrettsdagen i Bergen. På arrangementet vil vi ta for oss de seneste trendene innen fiskeri- og havbruk og diskutere aktuelle problemstillinger og utfordringer i bransjen.

Havbruksrettsdagen 2019 arrangeres 7. mai i Bergen. Seminaret ble startet som et initiativ for å øke både interesse og forståelse for næringen, og samler nesten 100 deltakere hvert år. Blant deltakerne stiller både jurister og ansatte i forvaltningen, i tillegg til sentrale aktører innenfor akvakultur og oppdrett.

– Wikborg Rein lanserte Havbruksrettsdagen fordi vi opplevde at det manglet et lignende tilbud på undervisnings- og kurssiden, forteller partner i Wikborg Rein, Grunde Bruland, som har vært med helt siden oppstarten i 2013.

Sammen med senioradvokat Erik Staurset har de sørget for en god liste med interessante foredragsholdere som skal bidra til å gi en helhetlig tilnærming til de viktigste utfordringene i bransjen. Blant årets foredragsholdere stiller blant annet representanter fra Nærings- og fiskeridepartementet (NFD), professorer fra Nordisk institutt for sjørett, eksperter fra Wikborg Rein, samt representanter fra andre advokatfirmaer.

– Selv om Wikborg Rein er initiativtakeren bak Havbruksrettsdagen er det viktigste for oss å samle de mest sentrale aktørene i bransjen for å skape et godt diskusjonsforum. For oss har fokuset vært på de viktigste forutsetningene for å skape vekst, sier Staurset.

Temaet for årets arrangement er vekst i havbruksnæringen, der regulering og rusting for videre vekst er sentrale punkter på programmet. Dagen skal blant annet dreie seg om utviklingskonsesjoner, miljøteknologi, og belyse problemstillinger knyttet til dyrevelferdsloven.

Trafikklyssystem og teknologisk tilpasning

Wikborg Rein er som eneste advokatfirma i Norge rangert som Tier 1 innen fiskeri og havbruk i Chambers and Partners årlige advokatundersøkelse. Bruland forteller at mange klienter tar kontakt fordi de trenger hjelp til å navigere i et komplisert regelverk.

– Akkurat nå er det spesielt to temaer som mange er opptatt av: Det ene er trafikklyssystemet, og det andre er landbasert versus havbasert teknologi, sier han.

15. oktober 2017 innførte myndighetene et nytt system for kapasitetsøkning i laks- og ørretproduksjon. Kysten ble delt inn i 13 ulike områder, der røde, gule og grønne miljøindikatorer regulerer kapasiteten – derav navnet «trafikklysordningen». Bruland forteller at han er positiv til at myndighetene er opptatt av å sikre bærekraftige løsninger for næringen, men mener at inndelingen gir uttrykk for stor grad av usikkerhet.

– Innføringen av ordningen har vært gjort uten skikkelig hjemmel i akvakulturloven, spesielt i forhold til produksjonskapasitet. Det er for stor usikkerhet når det gjelder myndighetenes vurdering av lakselus, og de som driver godt risikerer likevel å få en reduksjon, sier han.

Også miljøteknologi er en sentral post på programmet. I fjor la en interdepartemental arbeidsgruppe frem rapporten «Havbruk til havs: Ny teknologi – nye områder», og under Havbruksrettsdagen 7. mai vil rådgiver i NFD, Oda Hele Elvemo Myhrer, gå gjennom de viktigste funnene fra analysen.

– Vi får ofte spørsmål fra klienter om tilsyn og pålegg fra myndighetene. Derfor er det hyggelig at både departementet, kystverket, fylkeskommuner og andre interesserte deltar, sier Staurset.

Faglig og sosialt påfyll

Havbruksrettsdagen er et gratis arrangement, og etter programslutt legges det opp til uhøytidelig mingling med servering. Både Bruland og Staurset deltar som arrangører og vil sørge for å holde den røde tråden gjennom dagen.

– Havbruksrettsdagen er et samlingssted for mennesker med samme interesser, og er åpent for alle som jobber med havbruk eller forvaltning av næringen. Forhåpentligvis blir dette en dag fullspekket med interessante foredrag, debatter og diskusjoner, avslutter Staurset.

Meld deg på Havbruksrettsdagen!