Vi har bistått med salget av TT-Teknikk til Recover Nordic

TT-Teknikk er en ledende aktør i det norske markedet innenfor rørinspeksjon og rørfornying samt vedlikehold av vann- og avløpsrør.

Wikborg Rein har bistått de seks selger-selskapene med salg av samtlige av aksjene i selskapet. Kjøper er Recover Nordic-konsernet, som spesialiserer seg på opprydding og gjenoppbygging etter brann-, vann- og miljøskader. Recover Nordic er eid av private equity-fondet EQT, og har en uttalt strategi om å styrke sin posisjon innen industriservice i Norge. Oppkjøpet av TT-Teknikk er første skritt på veien mot dette målet.

Gaute Grov og Sigurd Opedal utgjorde kjerneteamet til Wikborg Rein. Les pressemelding her.