Wikborg Rein 100 years young

Vi fyller 100 år i 2023. I jubileumsåret feirer vi historien vår og alle de dedikerte medarbeiderne våre – med blikket festet fremover på alt som skal komme.

Alle har en historie, alle har en bakgrunn. For Wikborg Rein startet det hele i 1923, med en av landets ledende sjørettsadvokater – Erling Wikborg. Hundre år senere er vi fortsatt ledende på sjørett. Vi sender fremdeles medarbeidere til alle verdens hjørner for å håndtere kollisjoner, grunnstøtinger og lasteskader. Men selv om mye er som det alltid har vært, har også mye forandret seg.

Den viktigste endringen har med folkene våre å gjøre. På 100 år har Wikborg Rein gått fra å være et firma preget av prominente enkeltpersoner – Erling Wikborg og, fra 1947, Alex Rein – til å bli et dedikert, mangfoldig og rikt «VI». I dag er vi cirka 350 ansatte i Wikborg Rein. Vi er unge og litt eldre, vi er streite og skeive, og vi har bakgrunn fra mer enn 25 forskjellige land. Historien om firmaet har fått et nytt omdreiningspunkt. I 2023 er Wikborg Rein en ambisiøs kunnskapsbedrift med stor gjennomføringskraft og en lagånd som løfter firmaet fremover. Der det før handlet om individer, handler i dag alt om den kollektive kraften. Den handler om VI-et, om alle som jobber i Wikborg Rein. Vi jobber som et lag, og skal lykkes som et lag. Det er dét det handler om.

I årene siden oppstarten har vi blitt et advokatfirma med stor faglig bredde. I jubileumsåret 2023 har vi spisskompetanse på langt mer enn sjørett. Hver dag bistår vi store og små selskaper som skaper verdier og driver Norge fremover, på tvers av næringer og sektorer. Ute i verden er vi en samarbeidspartner for internasjonale selskaper innen eksempelvis energi, sjømat og shipping, og i det offentlige jobber vi tett på instansene som forvalter verdier for felleskapet, og de som gjør Norge til en respektert internasjonal aktør. Vi er takknemlige for tilliten våre kunder viser oss. Den tilliten gjør at våre ansatte får jobbe med spennende saker som ofte viser seg å ha betydning for samfunnsutviklingen rundt oss.

Vi er dessuten i en bransje med stor konkurranse og med betydelige forventninger både fra kunder og samfunnet rundt oss. Dette har hatt, og vil fortsette og ha, stor betydning for vår utvikling og strategi fremover.

Vi har en nøye fremdyrket internkultur, og med betydelige investeringer i systemverdi har vi et godt grunnlag for nye ambisiøse målsetninger i årene som kommer. Ikke bare kommersielle, men også rent faglige. Vi skal opprettholde et godt arbeidsmiljø, og vi skal fortsette å skape motivasjon og engasjement hos alle som jobber hos oss. I årene som kommer skal vi fortsatt jobbe hardt for å tiltrekke oss og beholde dedikerte kolleger, for den ambisiøse kraften bak firmaet starter og slutter med menneskene som jobber her; den springer ut fra nysgjerrigheten, pågangsmotet og dedikasjonen vi alle tar med oss inn i arbeidet vi utfører.

Wikborg Rein tar fatt på jubileumsåret 2023 med stor tro på fremtiden, klare for de neste hundre årene. Vi ble kanskje stiftet for hundre år siden, men vi anser ikke oss selv som gamle. I 2023 samles vi derfor rundt et felles slagord – «100 years young». Å skulle videreutvikle Wikborg Rein, og forvalte grunnlaget vi sammen har skapt, er en forpliktelse vi har til hverandre. Da må vi rette blikket fremover. En kunnskapsbedrift som Wikborg Rein blir ikke eldre med årene. Tvert imot, så blir vi yngre. I tiden som kommer skal vi bruke vår historie som en plattform for innovasjon. For når vi hele tiden jobber for å fornye oss, så holder vi oss også unge.

Derfor er hundreårsjubileet ikke bare en anledning verdt å feire, men også en markering for alt som skal komme. Wikborg Rein er tross alt «100 years young». Og ekte dedikasjon er en tidløs ressurs.