Wikborg Rein bistår Tronox med oppkjøpet av TiZir Titanium & Iron

Wikborg Rein bistår sammen med Cleary Gottlieb og Credit Suisse den internasjonale gruve- og kjemiforetaksgruppen Tronox med oppkjøpet av TiZir Titanium & Iron fra Eramet.

TiZir Titanium & Iron er lokalisert i Tyssedal, i industriklyngen rundt Sørfjorden.

Tronox og Eramet inngikk avtale om kjøp av TiZir Titanium & Iron 14. mai 2020. Kjøpesummen er rundt USD 300 000 000.

Gjennomføring av avtalen er gjenstand for alminnelige betingelser, som at relevante myndighetsgodkjennelser er oppnådde.

Kunngjøring fra Tronox

Les våre siste artikler innen M&A

 • Mergers and Acquisitions, Transaksjon

  2020

  Wikborg Rein bistår Tronox med oppkjøpet av TiZir Titanium & Iron

  Wikborg Rein bistår sammen med Cleary Gottlieb og Credit Suisse den internasjonale gruve- og kjemiforetaksgruppen Tronox med oppkjøpet av TiZir Titanium & Iron fra Eramet.

 • Mergers and Acquisitions, Transaksjon

  2020

  Wikborg Rein bistår Tronox med oppkjøpet av TiZir Titanium & Iron

  Wikborg Rein bistår sammen med Cleary Gottlieb og Credit Suisse den internasjonale gruve- og kjemiforetaksgruppen Tronox med oppkjøpet av TiZir Titanium & Iron fra Eramet.

 • Mergers and Acquisitions, Skatterett, Korona

  2020

  Governmental support in the coronavirus situation

  The following gives an overview over the most relevant temporary measures put in place by the Norwegian government to mitigate the effects of the ongoing Covid19 situation with respect to the Norwegian industry and commerce. This article is last updated 20 March 2020 12:00 (CET). Please note that changes to the below-outlined measures may be made quickly, and that new measures are continuously being evaluated and put into force.