Wikborg Rein bistår Tronox med oppkjøpet av TiZir Titanium & Iron

Wikborg Rein bistår sammen med Cleary Gottlieb og Credit Suisse den internasjonale gruve- og kjemiforetaksgruppen Tronox med oppkjøpet av TiZir Titanium & Iron fra Eramet.

TiZir Titanium & Iron er lokalisert i Tyssedal, i industriklyngen rundt Sørfjorden.

Tronox og Eramet inngikk avtale om kjøp av TiZir Titanium & Iron 14. mai 2020. Kjøpesummen er rundt USD 300 000 000.

Gjennomføring av avtalen er gjenstand for alminnelige betingelser, som at relevante myndighetsgodkjennelser er oppnådde.

Kunngjøring fra Tronox

Les våre siste artikler innen M&A