Wikborg Rein har bistått Hydro Energi Invest AS med investeringen i Hydro Volt AS

Dette samarbeidet bidrar til bærekraftig håndtering av bilbatterier og sirkulær økonomi. Vi er derfor veldig glade over å ha bistått Hydro Energi Invest AS med denne investeringen og å få ta del i denne fremtidsrettede utviklingen. 

Hydro Energi Invest AS blir gjennom investeringen eier av 50% av aksjene i Hydro Volt AS, et joint venture som skal etableres sammen med Northvolt AB. Northvolt AB er et stort svensk selskap innen battericelleproduksjon.

Hydro Volts oppgave er å resirkulere bilbatterier og de vil bygge den første fabrikken for gjenvinning av slike batterier i Norge. Gjenvinningsanlegget vil være i Fredrikstad, og produksjonen forventes å starte i løpet av 2021. Anlegget vil i stor grad bli automatisert og ha kapasitet til å behandle mer enn 8000 tonn batterier hvert år. 

 • Fornybar energi, Bærekraft, Havvind

  2022

  Norwegian Government Launches Tender Rules for Offshore Wind

  On 6 December 2022 the Norwegian Ministry of Petroleum and Energy (the "Ministry") announced that it intends to open the offshore wind tenders for phase one of the Sørlige Nordsjø II area and for the Utsira Nord area in the first quarter of 2023, and published the proposed criteria and format for the tenders.

 • Fornybar energi, Shipping Offshore, Bærekraft

  2022

  Changes to the Norwegian Offshore Energy Act – one step closer

  On 30 September 2022, the offshore energy sector got one step closer to the starting block, as the Government submitted a proposal for changes to the Norwegian Offshore Energy Act to the Norwegian Parliament (the Proposition).