Wikborg Rein har bistått Hydro Energi Invest AS med investeringen i Hydro Volt AS

Dette samarbeidet bidrar til bærekraftig håndtering av bilbatterier og sirkulær økonomi. Vi er derfor veldig glade over å ha bistått Hydro Energi Invest AS med denne investeringen og å få ta del i denne fremtidsrettede utviklingen. 

Hydro Energi Invest AS blir gjennom investeringen eier av 50% av aksjene i Hydro Volt AS, et joint venture som skal etableres sammen med Northvolt AB. Northvolt AB er et stort svensk selskap innen battericelleproduksjon.

Hydro Volts oppgave er å resirkulere bilbatterier og de vil bygge den første fabrikken for gjenvinning av slike batterier i Norge. Gjenvinningsanlegget vil være i Fredrikstad, og produksjonen forventes å starte i løpet av 2021. Anlegget vil i stor grad bli automatisert og ha kapasitet til å behandle mer enn 8000 tonn batterier hvert år.