Wikborg Rein har bistått Hydro Energi Invest AS med investeringen i Hydro Volt AS

Dette samarbeidet bidrar til bærekraftig håndtering av bilbatterier og sirkulær økonomi. Vi er derfor veldig glade over å ha bistått Hydro Energi Invest AS med denne investeringen og å få ta del i denne fremtidsrettede utviklingen. 

Hydro Energi Invest AS blir gjennom investeringen eier av 50% av aksjene i Hydro Volt AS, et joint venture som skal etableres sammen med Northvolt AB. Northvolt AB er et stort svensk selskap innen battericelleproduksjon.

Hydro Volts oppgave er å resirkulere bilbatterier og de vil bygge den første fabrikken for gjenvinning av slike batterier i Norge. Gjenvinningsanlegget vil være i Fredrikstad, og produksjonen forventes å starte i løpet av 2021. Anlegget vil i stor grad bli automatisert og ha kapasitet til å behandle mer enn 8000 tonn batterier hvert år. 

 • Shipping Offshore, Fornybar energi

  2021

  BIMCO ASVTIME

  BIMCO has today expanded their suite of offshore contracts by launching the new standard time charter for accommodation support vessels. Wikborg Rein participated in BIMCO's drafting committee for the form and set out an overview of its key features below.

 • Shipping Offshore, Bærekraft, Teknologi og digitalisering, Fornybar energi

  2020

  Blue Economy hovedpartner – Nor-Shipping

  Wikborg Rein har sammen med Gard inngått partnerskap som Blue Economy hovedpartner til Nor-Shipping. Norwegian Energy Partners (NORWEP) og Telenor Maritime blir med som partnere.