Wikborg Rein har bistått Quantafuel ASA

Wikborg Rein har bistått Quantafuel ASA (QFUEL-ME) i forbindelse med en rettet emisjon med bruttoproveny til selskapet på 602 millioner kroner.

Den rettede emisjonen ble gjennomført gjennom en akselerert bookbuilding-prosess og ble utført i kombinasjon med at visse eksisterende aksjonærer solgte sine aksjer. Disse aksjonærene solgte aksjer for 175 millioner kroner.

Quantafuel er en svært interessant og profilert klient. Quantafuel er et teknologidrevet energiselskap som gjør plastavfall om til lavkarbon syntetiske oljeprodukter som kan erstatte opprinnelige oljeprodukter. Quantafuel utvikler, drifter og eier anlegg for produksjon av høykvalitets kjemikalier fra plastavfall (PtL-anlegg) og har planer om å etablere flere anlegg i og utenfor Europa.

ABG Sundal Collier og Pareto Securities var tilretteleggere for den rettede emisjonen og Arctic Securities bisto som co-manager.