Wikborg Rein har bistått The Kingfish Company

Wikborg Rein har bistått The Kingfish Company N.V. (KING-ME) og tilretteleggerne DNB Markets (sole global coordinator), Arctic Securities, Swedbank Norge og Coöperatieve Rabobank i forbindelse med en rettet emisjon og opptak til handel av selskapets aksjer på Merkur Market.

Bruttoprovenyet i den rettede emisjonen var ca. NOK 535,5 millioner, hvorav aksjer for ca. NOK 408 millioner ble tildelt hjørnesteinsinvestorer i selskapet.

Kingfish ble stiftet i 2015 og produserer nederlandsk Yellowtail, en antibiotikafri havfisk av høy kvalitet med daglige leveranser over hele Europa. Siden 2020 har selskapets anlegg i Nederland hatt en produksjonshastighet på 650 tonn, og samtidig som driften utvides er selskapet i en avansert fase for tillatelser til et anlegg i USA. Ved bruk av avansert teknologi gjennom resirkulerende akvakultursystemer (RAS) muliggjør selskapet et pålitelig, bærekraftig og fullt kontrollerbart produksjonsmiljø.

Wikborg Rein-teamet besto av Heidi Ann Bruknapp og Grunde Bruland fra Wikborg Reins fiskeri- og havbruksavdeling og Bjørn Olav Isaksen, Karoline Stock Evje og Per Anders Sæhle fra kapitalmarkedsteamet.