Vi lanserer digital klientportal

Nå kan klientene få full oversikt over klientforholdet og dele viktig saksinformasjon i sanntid med advokatene. I tillegg er det mulig å få tilgang på spesialistverktøy som advokatene bruker. Trygt og effektivt i én portal.

Klientportalen gjør det mulig å enkelt holde kontakten med ditt advokatteam hvor som helst og når som helst fra hvilken som helst device. Klienten får full oversikt over saker, detaljert faktureringsoversikt og oversikt over eventuelle rammeavtaler. I tillegg er det mulig å få  tilgang til nyhetsoppdatering med lenker, relevante e-læringsmoduler, automatiserte kontraktsmaler og standarddokumenter, samt oversikt over nyttige seminarer og presentasjoner. Det er mulig å tilgangsstyre funksjonaliteten i portalen. 

– Portalen samler all informasjon om det enkelte klientforhold på ett sted. Tjenesten er synkronisert med vårt eksisterende dokumenthåndteringssystem, slik at klienten til enhver tid kan benytte portalen for å følge med på siste utviklingen i saken, sier Finn Bjørnstad, Managing Partner i Wikborg Rein. 

Klientportalen settes opp i tett samarbeid med klienten slik at innholdet blir tilpasset hver enkelt klients behov og organisering. Brukerne tilpasser selv hvordan de ønsker å motta meldinger om endringer på innholdet i portalen. 

– Vi har tidligere varslet at vi satser på digitale og teknologivennlige løsninger, og lanseringen av denne portalen er et viktig ledd i denne satsningen. Klientportalen er utstyrt med ende-til-ende kryptering, og sikkerhetsnivået i portalen er derfor svært høyt, forteller Mette Ahlquist, CIO i Wikborg Rein. 

Portalen vil være en integrert del av tjenestetilbudet som Wikborg Rein tilbyr større klienter, og for dem som ønsker det, kan det også kjøpes tilleggstjenester som er skreddersydd for det enkelte klientforholdet.  

– Det er viktig å understreke at klientportalen på ingen måte vil erstatte personlig kontakt i våre samarbeid. Den klare fordelen er at all informasjon vil være samlet på ett sted, og at hele teamet til enhver tid vil være oppdatert på status for dokumenter, noe som forenkler samhandling og fordeling av aktiviteter til ulike teammedlemmer. Dette gjør at de fysiske møtene vil bli mer effektive, og vi tror også at tjenesten gjør samarbeidet med oss mer sømløst og oversiktlig, avslutter Bjørnstad.