Wikborg Reins Trade Compliance & Sanctions Team har nå lansert WR Sanctions Alerts

WR Sanctions Alerts er en praktisk opplysningstjeneste der vi på en effektiv og nyttig måte opplyser om utviklingen i landspesifikke sanksjonsprogram iverksatt av Norge, USA, EU og FN.

Sanksjoner er knyttet til et lands utenrikspolitiske målsetninger. Med økt spenning i den globale politiske situasjonen, erfarer Wikborg Rein en økende interesse for sanksjoners betydning for internasjonal handel og forretningsvirksomhet. Sanksjonsregelverket er komplekst og i stadig endring, så det er essensielt å holde seg oppdatert. 

Med WR Sanctions Alerts vil dere alltid holdes oppdatert på de siste utviklingene på sanksjonsområdet. Vi håper at dette vil være nyttig for dere. 

WR Sanctions Alerts tilbys av vårt spesialiserte Trade Compliance & Sanctions Team, som forløpende overvåker utviklingen i sanksjonsregelverket. Wikborg Reins Trade Compliance & Sanctions Team har omfattende og praktisk erfaring med å gi råd om hvordan klientene overholder dette komplekse sanksjonsregelverket på en tilfredsstillende måte. Vi gir råd til både større og mindre selskaper innenfor alle sektorer, og bistår dem i å identifisere og håndtere sanksjonsrisiko knyttet til virksomhetens internasjonale aktiviteter. 

Finn alle våre tidligere Sanctions Alerts her

Vil du motta våre Sanctions Alerts? Vennligst registrer deg her.