Hopp til hovedinnholdet

Manuduksjon – Sivilprosess, del 1

I samarbeid med Wikborg Rein arrangerer Fagstyret en eksamensrettet forelesning i sivilprosess som særlig er relevant for JUS4212 (tidligere en del av JUS4211)!

Dato fra16.01.2024 – 11.15
Dato til16.01.2024 – 14.00
StedAuditorium 4 på Domus Academica

NB! Forelesningen er i to deler, merk dere at del 1 er 16. januar og del 2 er 31. januar.

Det er Wikborg Reins Kaare A. Shetelig, Ola Ø. Nisja og Jørgen Vangsnes som skal holde manuduksjonen.

Kaare er partner ved Oslo-kontoret og leder virksomhetsgruppen for industri, tvist og offentlig virksomhet. Sheteligs praksis omfatter i første rekke konfliktløsning og prosedyreoppdrag, blant annet i skatte- og avgiftssaker, ansvarssaker, selskapsrettssaker samt alminnelig kontraktsrett og erstatningsrett. Shetelig har betydelig prosedyreerfaring for alle domstoler, herunder en rekke saker for Høyesterett.

Ola er også partner ved Wikborg Reins Oslo-kontor, og leder firmaets tvisteløsningspraksis. Han har betydelig erfaring innenfor prosedyre og tvisteløsning, og har møterett for Høyesterett.
Både Nisja og Shetelig har bakgrunn fra Regjeringsadvokaten og har undervist i sivilprosess i flere år.

Jørgen er også partner i Wikborg Rein. Jørgen har betydelig erfaring innenfor prosedyre og tvisteløsning. Han har høy kompetanse innen prosedyreoppdrag og rådgivning, særlig innen komplekse kontraktstvister og erstatningsrett, IT- og teknologirelaterte tvister og offentlig rett. Jørgen har også møterett for Høyesterett.

Det vil bli tatt opp svært eksamensrelevante temaer. Forelesningene er åpen for alle. Vi gleder oss til å se deg!

Program

11.15 12.00:

 I den første timen står rettslig interesse på agendaen, altså hva som skal til for å kunne reise sak for norske domstoler. Dette er klassisk stoff innen sivilprosessen – og kommer ofte på eksamen.

12.15 13.00:

I den andre timen tar vi opp rettskraft, noe som berører sentrale og høyst eksamensrelevante læringskrav.

13.15 14.00:

Til slutt tar vi opp rettens forhold til partenes prosesshandlinger. Hva er forholdet mellom krav, påstander og påstandsgrunnlag – og hvordan skal retten forholde seg til partenes bevisførsel?

Kontaktpersoner
Profile image of Ola Ø. Nisja
Partner, Head of Disputes
E-post oni@wr.no

Abonner på nyhetsbrev og invitasjoner