Manuduksjon – Bærekraft og miljørett

Manuduksjonen i bærekraft- og miljørett holdes av partner Elise Johansen og spesialrådgiver Tonje Hagen Geiran, som begge er tilknyttet firmaets fagområde for bærekraft og omstilling.

Dato fra04.05.2023 – 15.00
Dato til04.05.2023 – 18.00
StedWikborg Rein, Dronning Mauds gate 11, Oslo

Elise har spesialisert seg på internasjonale og nasjonale regler innen hav- og miljøretten, inkludert EUs regelutvikling på området for bærekraft og miljølovgivning. Hun har inngående kunnskap om EUs taksonomi og utviklingen av nye rapporteringskrav på bærekraftsområdet. Hun rådgir klienter innenfor alle de nevnte områdene og bistår virksomheter i å forstå og posisjonere seg i forhold til nye krav og markedsforventninger.

Tonje har omfattende erfaring fra offentlig forvaltning gjennom mange år i Klima- og miljødepartementet, der hun jobbet med miljørettslige spørsmål i en rekke sammenhenger. Hun har erfaring fra departementet både som leder og fagspesialist og har eksempelvis bidratt i lov- og forskriftsarbeid, stortingsmeldinger og proposisjoner, samt tillatelser og klagesaker etter forurensningsloven. Hun har også jobbet med bærekraft i privat næringsliv, herunder med forretningsutvikling, bærekraftsrapportering og påvirkningsarbeid.

På manuduksjonen i miljørett skal Elise og Tonje snakke om temaene klima og forurensning. De vil blant annet fortelle om de regulatoriske virkemidlene for å redusere klimagassutslipp i Norge, og den tette koblingen mot EU på dette området. De kommer til å snakke om klimaloven og enkelte andre lover, som klimakvoteloven. Videre vil de ta for seg eksamensrelevante temaer innen forurensning, herunder eksempler på forurensningslovens betydning for næringslivet og i forvaltningen. De vil vise hvordan loven får betydning i det virkelige liv, der ikke minst utslippstillatelser spiller en viktig rolle. De vil også vise til rettspraksis.

Minner om at påmeldingen er bindende.

Vi gleder oss til å se deg der!

Kontaktpersoner
Profile image of Tonje Hagen Geiran
Advokatfullmektig og spesialrådgiver
E-post tog@wr.no

Abonner på nyhetsbrev og invitasjoner