Manuduksjon – Forvaltningsrett

Tema for den eksamensrettede forelesningen er gyldigheten av forvaltningsvedtak. I forelesningen går Vangsnes gjennom de forskjellige ugyldighetsgrunner, men også den bredere ugyldighetsvurderingen som for hver enkelt kategori av ugyldighetsgrunner skal foretas før man kan konstatere at et vedtak er ugyldig. I forelesningen trekker han også linjene til den korresponderende, men ikke sammenfallende, læren om domstolsprøving av forvaltningsvedtak.

Dato fra12.05.2023 – 08.15
Dato til12.05.2023 – 10.00
StedAuditorium 2 på Domus Juridica, Oslo

Det er Jørgen Vangsnes, partner i Wikborg Rein, som skal holde manuduksjonen. Jørgen har betydelig erfaring innenfor prosedyre og tvisteløsning. Han har høy kompetanse innen prosedyreoppdrag og rådgivning, særlig innen komplekse kontraktstvister og erstatningsrett, IT- og teknologirelaterte tvister og offentlig rett. Jørgen har også møterett for Høyesterett.

Forelesningen er åpen for alle. Vi gleder oss til å se deg!

Kontaktpersoner

Abonner på nyhetsbrev og invitasjoner