Manuduksjon – Selskaprett

I samarbeid med Wikborg Rein arrangerer Fagstyret en eksamensrettet forelesning i selskapsrett som særlig er relevant for JUS3213!

Dato fra22.05.2023 – 10.15
Dato til22.05.2023 – 12.00
StedAuditorium 2 på Domus Juridica, Oslo

I denne manuduksjonen vil Hedvig preppe deg til eksamen!

Hun vil snakke om disse eksamensrelevante temaene:
i) aksjerettslige hensyn, herunder selskapsinteressen og myndighetsmisbruk
ii) selskapskapitalen, herunder reglene om forsvarlig egenkapital og utdeling
iii) avtaler mellom selskapet og nærstående parter,
iv) overdragelse av aksjer, herunder styresamtykke og forkjøpsrett
vi) læren om ansvarsgjennombrudd.

Forelesningen holdes av Hedvig Bugge Reiersen. Hun er partner i Wikborg Reins M&A-avdeling, hvor hun rådgir i transaksjoner og i alle former for løpende selskapsrettslige spørsmål. Hun har doktorgrad (Ph.D.) i selskapsrett fra Universitetet i Oslo, og leder Advokatforeningens lovutvalg for selskapsrett. Hun har tidligere forelest i selskapsrett og holdt selskapsrettskurs ved Juridisk Fakultet.

Forelesningen er åpen for alle. Vi gleder oss til å se deg!

Kontaktpersoner

Abonner på nyhetsbrev og invitasjoner