Manuduksjon – Sivilprosess

I samarbeid med Fagstyret inviterer vi til en eksamensrettet forelesning i sivilprosess særlig relevant for JUS4211!

Dato fra09.05.2023 – 08.15
Dato til09.05.2023 – 10.00
StedAuditorium 2 på Domus Juridica, Oslo

Kaare er partner ved Oslo-kontoret og leder virksomhetsgruppen for industri, tvist og offentlig virksomhet. Sheteligs praksis omfatter i første rekke konfliktløsning og prosedyreoppdrag, blant annet i skatte- og avgiftssaker, ansvarssaker, selskapsrettssaker samt alminnelig kontraktsrett og erstatningsrett. Shetelig har betydelig prosedyreerfaring for alle domstoler, herunder en rekke saker for Høyesterett.

Ola er også partner ved Wikborg Reins Oslo-kontor, og leder firmaets tvisteløsningspraksis. Han har betydelig erfaring innenfor prosedyre og tvisteløsning, og har møterett for Høyesterett.

Både Nisja og Shetelig har bakgrunn fra Regjeringsadvokaten og har undervist i sivilprosess i flere år.

Det vil bli tatt opp to svært eksamensrelevante temaer.

Ola Nisja skal snakke om rettslig interesse, altså hva som skal til for å få lov til å sette i gang en sak for norske domstoler. Dette er veldig klassisk stoff innen sivilprosessen – og kommer ofte på eksamen.

I den andre timen skal Kaare Andreas Shetelig snakke om rettskraft. Da går vi til den andre enden av prosessen, nemlig hva som skal til for at en sak er ferdig, altså når er det en dom – også en klassiker innen sivilprosessen.

Forelesningen er åpen for alle. Vi gleder oss til å se deg!

Kontaktpersoner
Profile image of Ola Ø. Nisja
Partner, Head of Disputes
E-post oni@wr.no

Abonner på nyhetsbrev og invitasjoner