Bærekraft

En styrt overgang til bærekraftig økonomi: Hva betyr det for din virksomhet?

Bærekraft har gått fra å være en politisk målsetning til å utgjøre konkrete rettslige krav til virksomheters næringsutøvelse og eierstyring. Wikborg Rein gir råd til våre kunder om juridiske aspekter og nye krav knyttet til bærekraft og selskapers ESG ansvar. Vi hjelper våre kunder med å få oversikt og å innrette seg i samsvar med nye lovkrav, identifisere finansiell klimarisiko og muligheter, og med utforming av bærekraftstrategier.

 

 • 2021

  ESG-rapportering

  Kravene til å rapportere på bærekraft og samfunnsansvar er blitt strengere, mer omfattende, og har fått større betydning for selskapers markedstilgang og konkurranseevne.

 • 2021

  Taksonomi- og grønnscreening av virksomheter, produkter og verdikjeder

  Å være en grønn bedrift eller drive bærekraftig har utviklet seg til å bli et markedsmessig fortrinn som også kan gi finansielle fordeler. Men uavhengig av hvor grønn din bedrift er, eller akter å bli, etablerer nye lovkrav plikt til å rapportere og være gjennomsiktig på hvor grønn virksomheten faktisk er.

 • 2021

  Bærekraftig eierstyring og selskapsledelse

  Høyest mulig avkastning eller mest mulig effektiv oppnåelse av virksomhetsmål over tid forutsetter at selskapet er bærekraftig. Et bærekraftig selskap balanserer økonomiske, sosiale og miljømessige forhold på en måte som bidrar til langsiktig verdiskaping. Eierstyring og selskapsledelse dreier seg om å etablere fornuftige strukturer og retningslinjer som kan hjelpe eiere, styret og ledelsen til å forvalte selskapets ressurser på best mulig måte.

Wikborg Reins tverrfaglige bærekraftskompetanse