Bærekraftig eierstyring og selskapsledelse

Høyest mulig avkastning eller mest mulig effektiv oppnåelse av virksomhetsmål over tid forutsetter at selskapet er bærekraftig. Et bærekraftig selskap balanserer økonomiske, sosiale og miljømessige forhold på en måte som bidrar til langsiktig verdiskaping. Eierstyring og selskapsledelse dreier seg om å etablere fornuftige strukturer og retningslinjer som kan hjelpe eiere, styret og ledelsen til å forvalte selskapets ressurser på best mulig måte.

God eierstyring og selskapsledelse reduserer risiko, tilfører verdi og minimerer risikoen for omdømmetap for investorer og kontraktsparter. Dette betyr at man må sørge for etterfølgelse av lover og regler, men også at styringen er transparent, tillitvekkende og bidrar til klargjøring av rollefordelingen mellom eier, styre og daglig ledelse. For å sørge for bærekraftig og ansvarlig eierstyring og selskapsledelse bør virksomheter blant annet ha på plass følgende:

  • KPI-er om bærekraft som virksomheten styrer etter
  • Risikovurderinger av faktisk klimarisiko og finansiell klimarisiko
  • Rutiner for ESG-due diligence som grunnlag for investeringsbeslutninger
  • Internt rammeverk herunder retningslinjer for hvordan virksomheten integrerer regulatoriske krav og hensyn til bærekraft i verdiskapningen

Wikborg Rein bistår klienter i strategiske vurderinger av virksomhetens bærekraftmål. Vi hjelper med å få på plass rutiner, retningslinjer og implementering av bærekraftig eierstyring og selskapsledelse. Vi bistår med å få på plass nødvendig dokumentasjon og interne styringsdokumenter som gir investorer og kontraktsparter nødvendig informasjon for å vurdere virksomhetens ESG-status.