ESG-Compliance

Å sikre etterlevelse av regulatoriske krav og samfunnets forventninger innenfor bærekraft og ESG (Environmental, Social and Governance) er viktig for norske og internasjonale virksomheter. Manglende etterlevelse kan ha både rettslige, kommersielle og omdømmemessige konsekvenser.

Våre klienter møter stadig økende regulatoriske krav kombinert med høye forventninger fra kunder og andre interessenter til prioritering av bærekraft. Dette inkluderer stadig økende press på virksomheter om å drive mer bærekraftig, og investorer bruker i økende grad ESG-kriterier for å evaluere selskapene de vurderer å investere i. Vi gir råd om god virksomhetsstyring og utvikling av compliance-program for å sikre etterlevelse av regulatoriske krav samt virksomhetens og samfunnets krav til bærekraft og ESG. Dette innebærer en dyptgående forståelse av de regulatoriske kravene en virksomhet er underlagt som blant annet menneskerettigheter, arbeiderrettigheter og miljømessige krav. Vi rådgir også om de samlede krav til rapportering en virksomhet er underlagt herunder etter åpenhetsloven, regnskapsloven og relevant EU lovgivning.

Vår bistand omfatter:

  • Kartlegging av risiko og risikovurderinger
  • Gjennomføring av aktsomhetsvurderinger
  • Implementering av compliance program/internt rammeverk for etterlevelse av virksomhetens- og regulatoriske krav til bærekraft og ESG
  • Due diligence for avdekke eventuelle svakheter knyttet til bærekraft og ESG
  • Håndtering av avvik/granskninger ved mistanke om lovbrudd og/eller brudd på internt rammeverk
  • Revisjoner/audits av hvordan virksomhetens forventninger og krav internt etterleves i praksis