Andreas Fjærvoll-Larsen

Partner
Shipping Offshore

Andreas leder avdelingen for shipping- og offshoreprosjekter og har en bred internasjonal transaksjonspraksis med fokus på strategisk rådgivning og gjennomføring av investeringer, joint ventures, bank-, bond- og prosjektfinansieringer og restruktureringer i de maritime industriene. Han bistår regelmessig norske og internasjonale klienter med forhandling av avtaler for bygging og konvertering, kjøp og salg, befraktning, management og operasjon av skip, offshore enheter og maritim infrastruktur.

Andreas er kvalifisert som advokat både i Norge og England & Wales.