Caroline Skaar Landsværk

Partner
Energi

Caroline er tilknyttet firmaets kompetansegruppe for Energi. I Wikborg Rein har Caroline bistått i en lang rekke energirelaterte prosjekter og transaksjoner, både innen fornybar energi og petroleumsbransjen, i Norge og internasjonalt. Caroline har videre bred kjennskap til prosjekter, transaksjoner og det regulatoriske regimet som gjelder vannkraft, nett, fjernvarme og kraftmarked. Caroline gir råd om energiregulatoriske spørsmål og bistår med forhandling og utarbeiding av kontrakter både overfor investorer, utviklere, entreprenører, leverandører og andre interessenter. Hun har også bistått i energirelaterte tvister i det norske rettssystemet.

De senere år har Caroline vært svært engasjert i arbeid knyttet til utvikling og finansiering av vindkraftprosjekter. Totalt har Caroline vært involvert i vindkraftprosjekter med tillatt installert effekt på mer enn 2200 MW. Caroline behersker engelsk og fransk.