Elise Johansen

Specialist Counsel
Leder av fagområdet bærekraft

Elise er Specialist Councel ved Wikborg Reins Oslo-kontor og leder av firmaets fagområde for bærekraft. Hun er professor i rettsvitenskap og en av Norges ledende jurister innen bærekraft, klima og havrett.

De siste syv årene har Elise jobbet som seniorforsker ved Norsk senter for havrett, Norges arktiske universitet. Hun har spesialisert seg på internasjonale og nasjonale regler innen hav- og miljøretten, inkludert EUs regelutvikling og EUs Green Deal Policy. Hun rådgir klienter innenfor alle de nevnte områdene, både i forhold til compliance og regelutvikling, selskapers strategiarbeid på områdene bærekraft og klima, overfor myndigheter, og gjennom generell rådgivning.

Johansen er invitert som foredragsholder til en rekke internasjonale konferanser og underviser på den integrerte masteren i juss og LLMen i havrett ved Juridisk fakultet, Norges arktiske Universitet. Hun skriver jevnlig artikler i internasjonale og nasjonale tidsskrift og bøker. Hun er blant annet medredaktør og bidragsyter på boken "The Law of the Sea and Climate Change – Solutions or Constraints?" (Cambridge University Press, 2020), og er den som har skrevet det som per i dag finnes av litteratur om den norske klimaloven.