Finn Bjørnstad

Managing Partner

Finn er tilknyttet firmaets fagområde for Shipping Offshore og har en internasjonalt rettet praksis med hovedtyngden av sine klienter blant norske- og utenlandske banker og rederier. Han arbeider mye med nybyggings-/konverteringsprosjekter for skip, finansiering og kjøp/salg/befraktning av skip og offshore fartøyer, prosjektfinansiering av forskjellige aktiva i Norge og i utlandet. Han arbeider også mot det private kapitalmarked, både for investorer og for meglerhus i forbindelse med etablering av prosjekter i Norge og utlandet. 

Finn er anerkjent av Chambers and Partners som "Leaders in their field" i kategoriene Energy: Oil & Gas, Shipping Finance.