Geir Sviggum

Partner og styreleder

Geir er styreleder og partner ved Wikborg Reins Oslo-kontor. Han ledet Wikborg Reins Shanghai-kontor i perioden 2008-2013 og var leder for firmaets internasjonale virksomhet 2012-2016. Geir ble i Finansavisens Advokatundersøkelse i 2019 og 2020 kåret til Årets Internasjonale Advokat. Han rangeres også i Band 1 av Chambers Europe innen kategorien Compliance. Under sin tid i Kina ble han fremhevet i lokale og regionale rangeringer som blant Kinas "15 Rising Stars" i advokatbransjen for "imponerende prestasjoner" og blant de 100 mest innflytelsesrike advokatene i Asia.

Geir Sviggums faglige fokus er i dag tredelt:

  • Compliance med særlig fokus på antikorrupsjon og krisehåndtering, herunder strafferettslige forhold og sivile tvister som springer ut av avdekkede misligheter. Geirs erfaring på fagfeltet spenner fra forsvareroppdrag i norske domstoler til krisehåndteringsarbeid for norske børsnoterte selskap etter avdekning av mulige misligheter, forebyggende rådgivning for norske virksomheter og offentlige myndigheter i deres antikorrupsjonsarbeid og undervisning i korrupsjonsrelatert lovgivning ved universiteter i flere land;
  • Tvisteløsning med fokus på større, komplekse tvister av internasjonal karakter. Geir har betydelig erfaring fra norske domstoler samt fra voldgifts- og rettsprosesser i flere land;

  • Rådgivning til mellomstore og store norske industri- og teknologibedrifter i deres internasjonale rettsforhold, herunder regulatoriske forhold, salgskontrakter, distribusjonsavtaler, produksjonsavtaler, agentavtaler og risikobegrensende tiltak. Geir har videre omfattende erfaring som juridisk rådgiver for norske myndigheter hva gjelder statens internasjonale eksponering av ulike karakter.

Geir Sviggum driver utstrakt foredragsvirksomhet på universiteter, konferanser og i andre fora.