Line Coll

Partner
Teknologi og digitalisering

Line Coll er tilknyttet firmaets fagområde for Teknologi og digitalisering, og er ekspert innenfor personvern og digitalisering. Med mer enn 20 års erfaring som rådgiver innen personvern, bruk av ny teknologi og digitalisering, både som forretningsadvokat for et bredt spekter av offentlige og private norske og internasjonale klienter og som advokat i Equinor ASA, har hun en unik og praktisk kompetanse innen sitt fagområde. Hennes solide faglige personvernrettslige bakgrunn og interessen for IT og digitalisering, kombinert med praktisk erfaring i etterlevelse og implementering av personvernregelverket og forvaltning av digitale verdier, gir henne en svært relevant tilnærming til rådgivning for sine klienter. 

Coll bistår i praktisk og gjennomførbar implementering og etterlevelse av personvernregelverket, herunder kravene som følger av EUs personvernforordning, GDPR. Hun bistår også klienter i dialog med Datatilsynet, herunder i forbindelse med tilsyn og varsel om overtredelsesgebyr. Hun har bistått internasjonale konserner med innføring av BCR (Binding Corporate Rules). Coll bistår også med alle former for avtaler knyttet til personvern, samt IT-kontrakter og lisensavtaler.

Line Coll er ofte benyttet som ekstern foredragsholder innenfor temaer knyttet til personvern, etterlevelse og digitalisering.