Ole Andenæs

Partner
Finansregulatorisk

Ole Andenæs leder firmaets fagområde for finansregulatorisk og har tidligere arbeidet som juridisk direktør i investeringsbanken Carnegie AS, og har inngående og praktisk kjennskap til regelverk knyttet til verdipapirforetak, forvaltere, investoradferd og tilgrensende regelverk. Før dette var Andenæs senioradvokat i Advokatfirmaet Thommessen, der han hovedsakelig arbeidet med finansregulatorisk rådgivning til et bredt spekter av regulerte foretak, selskapsrett og tvister innenfor disse områdene. Han er også spesialist i aksjeselskapsrett, og er medforfatter av tredje utgave av Aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper (2016).