Tine Elisabeth Vigmostad

Partner
Compliance og krisehåndtering

Tine Elisabeth er tilknyttet firmaets fagområde for compliance og krisehåndtering. Hun er også med i Wikborg Reins Trade Compliance & Sanctions Team, og hun arbeider jevnlig med et bredt spekter av problemstillinger innenfor compliance og krisehåndtering. På den preventive siden omfatter disse sakene blant annet rådgivning ved utforming av compliance program, rådgivning om anti-korrupsjon og risikobegrensende tiltak, samt tredjepartshåndtering. På den responsive siden har hun jobbet med flere større internasjonale granskninger relatert til korrupsjon og andre former for misligheter, samt ledet flere krisehåndteringsteam etablert for å håndtere koordineringen mellom granskere, juridiske rådgivere i flere jurisdiksjoner, og rådgivere fra andre fagdisipliner.

Tine Elisabeth har også praktisk erfaring fra hennes tid som internjurist i compliance-avdelingen i et større industrikonsern. Hun har utstrakt erfaring med rådgivning innenfor internasjonale sanksjoner og eksportrestriksjoner. Hun bistår jevnlig klienter med å foreta sanksjonsvurderinger, både i forhold til enkeltpersoner og virksomheter, men også av ulike typer tekniske leveranser i nærmere bestemte marked.

Tine Elisabeth gir ofte råd om problemstillinger innenfor industri, energi- og petroleumssektorer. Hun har bistått ved en rekke transaksjoner innenfor området de siste årene og har betydelig erfaring med internasjonale tvister, både for Norske og utenlandske klienter. I tillegg til å ha erfaring med tvister for ordinære domstoler, har hun også betydelig erfaring med internasjonal voldgift og tvister av internasjonal karakter, samt gasstvister spesielt. 

Videre har Tine Elisabeth erfaring med internasjonal handelsrett, herunder salgskontrakter, distribusjonsavtaler, produksjonsavtaler, agentavtaler og øvrige kontraktsforhold.