Tormod Ludvik Nilsen

Partner
Energi

Tormod leder firmaets energiavdeling og arbeider selv primært med rådgivning og transaksjoner for norske og internasjonale kraftselskaper og finansielle investorer innenfor vannkraft, vindkraft, nett og nye teknologier. Han har ledet en rekke transaksjoner og energiprosjekter de siste årene, herunder oppkjøp, kraftkjøpsavtaler, finansiering, utvikling og strukturering av prosjekter innenfor vind- og vannkraft samt distribusjon (nett). 

Fra 2012-2016 var Tormod advokat og managing partner ved firmaets Shanghai-kontor. Han er i dag en av landets fremste eksperter på rådgivning for selskaper med virksomhet i og eksponering mot Kina, og har vært rådgiver i en rekke prosjekter for norske selskaper i Kina innenfor ulike industrier (særlig energi og ny teknologi, shipping og leverandørindustri). Nilsen har også spesialkompetanse med kjøp og salg av virksomheter og selskaper (M&A) med kinesiske parter.

Tormod holder jevnlig foredrag ved konferanser og universiteter i Norge og utenlands, og er dessuten veileder og sensor ved Universitetet i Bergen.