Fornybar energi

Fornybar energi er nøkkelen til å bekjempe klimaendringer og for å nå klimamålene etter Parisavtalen og ambisjonene i EUs Green Deal.

Vi er stolte av vår lange erfaring med energibransjen, som gjør oss i stand til å gi kommersielle, praktiske og fremdriftsorienterte råd for å støtte og akselerere energiovergangen og sikre en konkurransedyktig og bærekraftig forretningsmodell i tråd med Paris-avtalen. Basert på kundetilfredshet og ratingbyråenes vurderinger, er Wikborg Rein ett av Norges ledende advokatfirmaer innenfor fornybar energi.

Wikborg Rein yter fullservice juridisk bistand innen fornybar energi, som vannkraft, vindkraft, strømnett, fjernvarme og andre klimavennlige energikilder. Vi gir råd til et bredt spekter av klienter i energibransjen, herunder kraftselskaper, internasjonale investorer, leverandører og entreprenører, långivere og andre aktører i kraftmarkedet. Våre advokater har omfattende erfaring med alle juridiske problemstillinger som er relevante for transaksjoner og tvister knyttet til kraftproduksjon og -distribusjon.

Kombinasjonen av vår energigruppes erfaring med rådgivning innen kraftbransjen og Wikborg Reins fulldekkende forretningsjuridiske kompetanse, gjør at vi dekker kraftbransjens behov for juridisk bistand, herunder:

 • Investeringer og prosjektutvikling innenfor vindkraft, vannkraft, fjernvarme og kraftnett
 • Konsesjoner og regulatoriske rammer for kraftproduksjon, herunder spørsmål etter energiloven, vannfallrettighetsloven (tidl. industrikonsesjonsloven), vassdragsreguleringsloven og vannressursloven
 • Rammer for nettvirksomheten og kraftomsetning, blant annet etter energiloven, kontrollforskriften og avregningsforskriften
 • Problemstillinger knyttet til fast eiendom, som bruksrettigheter og fallrettigheter til kraftverkene og forhold til grunneiere
 • Betydningen av kommende EU-regelverk for energibransjen
 • Miljø og bærekraft
 • Finansiering av fornybar energi
 • Kraftkjøpsavtaler (PPAer)
 • Utbyggingsavtaler, som avtaler om turbinanskaffelser, grunnarbeider og elektroarbeider
 • Aksjekjøpsavtaler, aksjonæravtaler, virksomhetsoverdragelser og andre transaksjonsavtaler
 • Kraftbeskatning

Les våre artikler om fornybar energi og infrastruktur

 • Bærekraft, Fornybar energi og infrastruktur

  2021

  Fit for 55-pakken under European Green Deal

  14. juli lanserte EU-kommisjonen «Fit for 55», en omfattende forslagspakke med energi- og klimalover med 13 forslag som blant annet sikter på avkarbonisering av flere områder innenfor europeisk næringsliv.

 • Fornybar energi og infrastruktur

  2021

  Nytt EU-regelverk på energiområdet

  I midten av juni samtykket Stortinget til implementering i norsk rett av fire EU-forordninger om kraftmarkedet og strømnettet. I forlengelsen av dette vedtok Olje- og energidepartementet nylig forskriftsendringer som implementerer disse fire forordningene med virkning fra 1. august i år.

 • Fornybar energi og infrastruktur, Bærekraft, Miljørett, Havindustrier

  2021

  Important clarifications for offshore wind in Norway

  On June 8th, the Norwegian Minister for Petroleum and Energy, Tina Bru, announced that the first licenses for development of offshore wind in Norway may be granted in early 2022.