Fornybar energi

Fornybar energi er nøkkelen til å bekjempe klimaendringer og for å nå klimamålene etter Parisavtalen og ambisjonene i EUs Green Deal.

Vi er stolte av vår lange erfaring med energibransjen, som gjør oss i stand til å gi kommersielle, praktiske og fremdriftsorienterte råd for å støtte og akselerere energiovergangen og sikre en konkurransedyktig og bærekraftig forretningsmodell i tråd med Paris-avtalen. Basert på kundetilfredshet og ratingbyråenes vurderinger, er Wikborg Rein ett av Norges ledende advokatfirmaer innenfor fornybar energi.

Wikborg Rein yter fullservice juridisk bistand innen fornybar energi, som vannkraft, vindkraft, strømnett, fjernvarme og andre klimavennlige energikilder. Vi gir råd til et bredt spekter av klienter i energibransjen, herunder kraftselskaper, internasjonale investorer, leverandører og entreprenører, långivere og andre aktører i kraftmarkedet. Våre advokater har omfattende erfaring med alle juridiske problemstillinger som er relevante for transaksjoner og tvister knyttet til kraftproduksjon og -distribusjon.

Kombinasjonen av vår energigruppes erfaring med rådgivning innen kraftbransjen og Wikborg Reins fulldekkende forretningsjuridiske kompetanse, gjør at vi dekker kraftbransjens behov for juridisk bistand, herunder:

 • Investeringer og prosjektutvikling innenfor vindkraft, vannkraft, fjernvarme og kraftnett
 • Konsesjoner og regulatoriske rammer for kraftproduksjon, herunder spørsmål etter energiloven, vannfallrettighetsloven (tidl. industrikonsesjonsloven), vassdragsreguleringsloven og vannressursloven
 • Rammer for nettvirksomheten og kraftomsetning, blant annet etter energiloven, kontrollforskriften og avregningsforskriften
 • Problemstillinger knyttet til fast eiendom, som bruksrettigheter og fallrettigheter til kraftverkene og forhold til grunneiere
 • Betydningen av kommende EU-regelverk for energibransjen
 • Miljø og bærekraft
 • Finansiering av fornybar energi
 • Kraftkjøpsavtaler (PPAer)
 • Utbyggingsavtaler, som avtaler om turbinanskaffelser, grunnarbeider og elektroarbeider
 • Aksjekjøpsavtaler, aksjonæravtaler, virksomhetsoverdragelser og andre transaksjonsavtaler
 • Kraftbeskatning

Les våre artikler om fornybar energi og infrastruktur

 • Fornybar energi og infrastruktur

  2023

  Onshore wind power – increased local influence

  On 13 January 2023, the Norwegian Government issued a consultation paper with a proposal for changes to the licensing process for onshore wind power projects. The main take-away is that the proposal will significantly increase the municipalities' influence over new projects, as new municipal planning and zoning requirements must be concluded before a specific wind power project may be granted a license in accordance with the Energy Act.

 • Bærekraft, Shipping Offshore, Teknologi og digitalisering, Fornybar energi og infrastruktur, Havindustrier, Arbeidsrett, Prosedyre

  2022

  Med One Ocean Expedition fra Singapore til Jakarta: – En opplevelse for livet!

  For våre medarbeidere Kamilla Hope Kleppenes og Ingrid Weltzien ble den eksotiske tokten med Statsraad Lehmkuhl i Sørøst-Asia noe de sent vil glemme. Les deres reisebrev og se de flotte bildene fra den fantastiske turen!

 • Fornybar energi og infrastruktur

  2022

  Bli en del av Wikborg Reins Energy & Renewables team!

  Vår energigruppe opplever stor vekst og har behov for flere advokater. Vi søker derfor etter nye advokatfullmektiger/advokater til vår energigruppe. Vi ser både etter deg som er nyutdannet og deg som har erfaring.