Wikborg Reins Sustainability Toolkit

Det din bedrift trenger for å møte nye lovkrav og sikre markedsmessige fordeler.

Aldri før har det å drive virksomhet vært forbundet med så mange store risikoer. Om regler ikke etterleves risikerer virksomheten, dens ledere og ansatte å lide omdømmetap og andre negative konsekvenser. Regulatoriske krav på området for bærekraft utgjør i dag en stor og viktig del av et stadig mer komplekst og omfattende regelverk. EUs regelutvikling for bærekraftig finans innebærer nye regulatoriske krav, og markedsmessige forventninger. Dette gjør at virksomheter må rigge seg på en ny måte. Det utgjør også forretningsmessige muligheter for virksomheter som ønsker å bevege seg i en grønnere retning.

Wikborg Reins Sustainability Toolkit er en produktpakke vi tilbyr våre klienter for å kvalitetssikre din virksomhet mot brudd på regelverk, sikre nødvendig dokumentasjon og identifisere markedsmessige muligheter. Vårt team består av spesialister fra mange ulike forretningsjuridiske disipliner med en helhetlig tilnærming til virksomheters bærekraft og ESG-krav.

Vi tilbyr skreddersydd gjennomgang av din bedrift hvor vi bistår med:

  • Strategisk rådgivning
  • Risikovurderinger
  • Implementering av regelverk
  • Utarbeidelse av skriftlige rutiner, policier, prosesser og best practice standarder
  • Løpende bistand til complianceavdelingen
  • Rutiner for gjennomføring av intern oppfølging og monitorering av etterlevelse