E-kurs: Det grønne skiftet stiller krav til omstilling i næringslivet

Det er ingen områder som utvikler seg så raskt og i så stort omfang som den grønne jussen. Fortellingen om det grønne skiftet er ikke lenger bare en moralsk idealistisk visjon, men har endret seg til å være en nødvendig, og ikke minst økonomisk lønnsom retningsendring for virksomheter.

I samarbeid med Advokatforeningen har vi laget et e-kurs som gir et bilde av de viktigste globale og regionale utviklingstrekkene for grønn juss. I tillegg setter kurset fokus på dagens norske rettstilstand innen områder som klimajuss og bærekraftsarv.

Kurset er ledet av Elise Johansen som er en av Norges ledende advokater i internasjonal rett innen hav, miljø og klimarett. Hun jobber nå som Specialist Counsel ved Wikborg Reins Oslo-kontor, og har tidligere erfaring fra Norges arktiske universitet hvor hun arbeidet som seniorforsker og lektor ved Det juridiske fakultet ved Institutt for havjuss. Hun forteller at grønn juss blir viktigere og viktigere for virksomheter fremover:

– Grønn juss er i rivende utvikling. Med solid drahjelp fra EU vil industri og næringsliv i fremtiden møte helt andre og nye krav knyttet til bærekrafts og klimabevissthet i virksomhetens alle ledd og produksjonskjeder. Dette er praksisområder som vil bidra til å forme samfunnsutviklingen i årene som kommer, og der vi forventer at våre kunder trenger betydelig støtte. Det henger dels sammen med at kravene om et grønnere fokus kommer både nedenfra  - fra forbrukerne og borgerne -  så vel som ovenfra – i form av politiske ambisjoner og regelutvikling, forteller Elise.

Se hele e-kurset her:

imagerl2fd.png