Equality and Diversity

The corporate legal industry has traditionally been conservative and not adequately able to mirror the diversity that exists in the society around us. A leading law firm such as Wikborg Rein make a difference with regards to this, and we will therefore work to drive the industry in the right direction.

It is necessary to secure our own long-term value creation, and for Wikborg Rein to better reflect the society we are a part of. There are many good reasons why this topic is important:

 • We shall recruit the most talented people, regardless of their gender, age, ethnicity, religion, disability or sexual orientation.
 • A new generation of clients expects more, and increased diversity is important in order to offer the best team tailored to the individual client's challenges and needs.

Wikborg Rein /FN/UN We have set ambitious goals for gender equality and work strategically to recruit broader, preserve talents better and to secure a work environment where there is room for everyone, where all employees can thrive and succeed. Through these measures we contribute to UN's Sustainable Development Goal 5 – Gender Equality.

Related articles

 • Bærekraft, Finansregulatorisk, Miljørett

  2021

  Rapporteringsplikter etter offentlighetsforordninger og betydningen for din virksomhet

  I dag, 10 mars 2021, trer reglene for offentliggjøring av bærekraftsinformasjon i finanssektoren i kraft i EU. Det betyr skjerpede krav til bærekraftsrapportering som også øker i omfang og presisjon. Bakgrunnen for disse kravene er miljømålene som er nedfelt i EUs Green Deal, som blant annet omfatter et klimanøytralt EU innen 2050. For å nå disse målene kreves store investeringer og bruk av både offentlige midler og privat kapital. Flytting av kapitalstrømmen mot grønne investeringer er helt avgjørende om EUs grønne politikk skal lykkes, og det er på denne bakgrunn at skjerpede krav til offentliggjøring og rapportering kommer.

 • Finansregulatorisk, Miljørett, Bærekraft

  2021

  En Q&A om bærekraftig finans, ESG og EU Green Deal

  Begrepsavklaringer, hva gjelder i dag, hva er foreslått og hva kommer i fremtiden – og hva betyr det helt konkret for deg?

 • Havindustrier, Fiskeri og havbruk, Bærekraft

  2021

  Rett fra havet

  Elise Johansen er på rett sted til rett tid. Vår nye Specialist Counsel har tidligere vært trainee i Wikborg Rein og senere forsker ved Norsk senter for Havrett ved Universitetet i Tromsø.