Responsible business

Our most important resource is the knowledge of our employees. Knowledge is power, and this power can be used to make a positive difference in business and society.

As lawyers, through various initiatives and pro bono work. As advisors, by contributing to the advice we give both creating value for the client and for society in general. And as one of Norway's largest law firm, by setting strict ethical requirements for ourselves and ensuring that we have a positive impact on the society around us through responsible advising.

In recent years, we have seen a significant development in requirements and expectations for the business community to act responsibly. It is increasingly expected that companies respect human rights, the environment, fight corruption and comply with other relevant legislation.

Wikborg Rein /FN/UN In addition, we wish to contribute positively to this development and use our competence to support UN's sustainable development goal number 14 – Life below water. We will contribute by informing about what is expected of a responsible business sector and by supporting projects that work for increased knowledge about the ocean's role in a sustainable development.

Wikborg Rein supports the project One Ocean Expedition. See the video below to hear more about the expedition.

imagerl2fd.png

 

Wikborg Rein's ethics and values.

Related articles

 • Bærekraft, Fiskeri og havbruk

  2021

  Havbruksrettsdagen 2021 – Megatrender i akvakultur

  Arrangementet er gratis og åpent for alle interesserte, men retter seg først og fremst mot jurister og andre som jobber med havbruksrett.

 • Bærekraft, Finansregulatorisk, Miljørett

  2021

  Rapporteringsplikter etter offentlighetsforordninger og betydningen for din virksomhet

  I dag, 10 mars 2021, trer reglene for offentliggjøring av bærekraftsinformasjon i finanssektoren i kraft i EU. Det betyr skjerpede krav til bærekraftsrapportering som også øker i omfang og presisjon. Bakgrunnen for disse kravene er miljømålene som er nedfelt i EUs Green Deal, som blant annet omfatter et klimanøytralt EU innen 2050. For å nå disse målene kreves store investeringer og bruk av både offentlige midler og privat kapital. Flytting av kapitalstrømmen mot grønne investeringer er helt avgjørende om EUs grønne politikk skal lykkes, og det er på denne bakgrunn at skjerpede krav til offentliggjøring og rapportering kommer.

 • Finansregulatorisk, Miljørett, Bærekraft

  2021

  En Q&A om bærekraftig finans, ESG og EU Green Deal

  Begrepsavklaringer, hva gjelder i dag, hva er foreslått og hva kommer i fremtiden – og hva betyr det helt konkret for deg?