3 – Digital Markets Act: Mer rettferdige digitale markeder

Article cover image
15/11/2022

EUs nye forordning om åpne og rettferdige markeder i den digitale sektoren, Digital Markets Act ("DMA"), har trådt i kraft i EU. I dag er det et fåtall store plattformer globalt som i stor grad påvirker rammeverket for innovasjon, forbrukervalg og konkurranse i digitale markeder. Enkelte særlig store plattformer fungerer som såkalte portvoktere ("gatekeepers"). Gjennom å fastlegge plikter og forbud for slike portvoktere, søker de nye reglene å sikre rettferdig konkurranse i digitale markeder og å gi brukere større valgfrihet. DMA gir også EU-kommisjonen hjemmel for å ilegge sanksjoner som er sterkt påvirket av de sanksjonene EU har på konkurranserettsområdet.

Share

Authors
Profile image of Hanna Beyer Olaussen
Hanna Beyer Olaussen
Partner
E-mail hbo@wr.no
Profile image of Stuart Stock
Stuart Stock
Specialist Counsel
E-mail sts@wr.no
Profile image of Ekin Ince Ersvaer
Ekin Ince Ersvaer
Paralegal
E-mail eie@wr.no

Subscribe to newsletter and invitations