Compliance

 • Compliance

  2018

  The new Norwegian anti-money laundering legislation will enter into force 15 October 2018

  The new Norwegian Anti Money Laundering Act was adopted 1 June 2018. A new Regulation, supplementing the Act, was adopted 14 September 2018. Both the Act and Regulation will enter into force 15 October 2018.

 • Compliance

  2018

  Mener ny lov vil ramme både enkeltpersoner og bedrifter

  Senioradvokat Kristine F. Rørholt har uttalt seg i Dagens Næringsliv om den nye hvitvaskingsloven.

 • Compliance

  2018

  Proposal to parliament – beneficial ownership register act

  Today the Ministry of Finance presented a proposal for a new Beneficial Ownership Register Act. The proposal will implement the EU Fourth Money Laundering Directive chapter III on beneficial ownership information.

 • Compliance

  2018

  Update: New money laundering act and new report from FATF

  On Friday 16 February 2018 the Government presented a proposal for a new Anti-Money Laundering Act. The proposal will implement most of the EU Fourth Money Laundering Directive (Directive (EU) 2015/849).

 • Compliance

  2018

  Ny hvitvaskingslov forventes å tre i kraft høsten 2018

  Ny hvitvaskingslov ble sanksjonert i statsråd fredag 1. juni 2018. Finansdepartementet har uttalt at det tas sikte på å sette loven i kraft høsten 2018.