Fornybar energi og infrastruktur

 • Renewable energy and infrastructure, Sustainability, Environmental law, Ocean Industries

  2021

  Important clarifications for offshore wind in Norway

  On June 8th, the Norwegian Minister for Petroleum and Energy, Tina Bru, announced that the first licenses for development of offshore wind in Norway may be granted in early 2022.

 • Renewable energy and infrastructure, Shipping Offshore

  2021

  Two new partners

  We have the pleasure of announcing that Caroline Skaar Landsværk and Eleanor Midwinter have been appointed partners in Wikborg Rein. Caroline fits perfectly into the company's strategy and focus on renewable energy and sustainability in the energy sector and Eleanor's appointment will help maintain and build upon our already significant Shipping, Offshore and Commodities practice.

 • Skatterett, Fiskeri og havbruk, Selskapsrett, Shipping Offshore, Immaterialrett, Fornybar energi og infrastruktur

  2021

  Skatteendringer i revidert nasjonalbudsjett 2021

  I revidert nasjonalbudsjett for 2021 som ble fremlagt i dag, var det noen forslag til endringer i skatte- og avgiftsregelverket. Hovedforslagene var høring om ny opsjonsskatteordning samt innføring av produksjonsavgift på vindkraftverk.

 • Bærekraft, Miljørett, Finansregulatorisk, Fornybar energi og infrastruktur

  2021

  Hva betyr taksonomien for den norske kraftbransjen?

  Onsdag 21. april arrangerte Wikborg Rein og Statkraft et webinar om betydningen av EUs taksonomi for den norske kraftindustrien. Få med deg de viktigste punktene her.

 • Sustainability, Ocean Industries, Technology and digitalisation, Renewable energy and infrastructure, Shipping Offshore

  2020

  Partner in the One Ocean Expedition

  Wikborg Rein is proud to partner and fully support the United Nations Decade of Ocean Science for Sustainable Development in the project: The One Ocean Expedition.

 • Fornybar energi og infrastruktur

  2020

  Rammeavtale med Energi Norge

  Wikborg Rein har inngått rammeavtale om juridiske tjenester med Energi Norge.

 • Fornybar energi og infrastruktur

  2020

  Viktig milepæl for havvind i Norge

  Ved kongelig resolusjon er det i dag avgjort at områdene Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II skal åpnes for søknader om fornybar energiproduksjon til havs. Det innebærer at det – som forventet – blir mulig å søke konsesjon til vindkraftprosjekt til havs.

 • Renewable energy

  2020

  Wikborg Rein has assisted Hydro Energi Invest AS with the investment in Hydro Volt AS

  Wikborg Rein has assisted Hydro Energi Invest AS with the investment in Hydro Volt AS. This collaboration contributes to the sustainable management of car batteries and circular economy. We are therefore very pleased to have assisted Hydro Energi Invest AS with this investment and taking part in this development.

 • Oil and gas, COVID-19, Renewable energy and infrastructure

  2020

  Rescue package CCS investments: What does it mean?

  A recent rescue package launched by the Norwegian government intends, among other things, to stimulate activity levels through carbon capture and storage ("CCS") investments. What are the main elements of this scheme, and what does it mean for investors and suppliers?

 • Renewable energy

  2019

  New regulations to facilitate offshore wind in Norway on public hearing

  On 2 July 2019 the Ministry of Petroleum and Energy for the first time presented a proposal to open certain areas offshore the coast of Norway for construction of wind farms.

 • Skatterett, Fornybar energi og infrastruktur

  2019

  Skattlegging av vannkraftverk – NOU 2019: 16

  Den 30. september 2019 leverte kraftskatteutvalget sin utredning med forslag til ny kraftverksbeskatning til Finansdepartementet.

 • Fornybar energi og infrastruktur

  2019

  Slik kan de nye reglene om selskapsmessig og funksjonelt skille for nettselskaper bli

  Den 28. juni 2019 sendte NVE på høring forslag til endringer i energilovforskriften vedrørende krav til selskapsmessig og funksjonelt skille for nettselskaper. Formålet med de foreslåtte reglene er å effektivisere skillet mellom monopolbasert og konkurranseutsatt virksomhet, ved blant annet å sikre nøytral opptreden og forhindre kryssubsidiering mellom nettvirksomhet og annen virksomhet.