AIFMD II – Forslag til nytt direktiv er klart

Europakommisjonen publiserte 25. november utkast til endring av Alternative Investment Fund Managers Directive (omtalt som AIFMD II). Forslaget til nytt direktiv inneholder viktige endringer for forvaltere av alternative investeringsfond og dets tjenesteytere, men også for forvaltere av UCITS-fond (ordinære verdipapirfond). Wikborg Rein inviterer til seminar for å presentere de viktigste endringene.

Dato fra

07.12.2021 08.00

Dato til

07.12.2021 09.15

Hvor

Dronning Mauds gate 11, Oslo

Frokostservering fra 08.00-08.30, selve seminaret starter kl 08.30.

Wikborg Reins gruppe for kapitalforvaltning og finansregulatorisk inviterer til seminar, hvor vi skal gi en oversikt over:

  • De viktigste forslagene til endringer fra Europakommisjonen og hva endringene vil innebære for forvaltere av alternative investeringsfond;
  • Særskilt om alternative investeringsfonds foreslåtte adgang til å yte kreditt;
  • Hvordan AIFMD II vil påvirke forvaltere av UCITS-fond (ordinære verdipapirfond);
  • Særskilt om de foreslåtte begrensinger for fondshoteller og tilsvarende aktører; og
  • Veien videre mot AIFMD II.

button-meld-deg-paa-her-250-black.png

Seminaret vil avholdes av Snorre Nordmo og Ole Andenæs, som begge har lang erfaring med kapitalforvaltning og finansregulatoriske problemstillinger, og er blant landets fremste eksperter på alternative investeringsfond og regelverket tilknyttet forvaltning av disse.

Har du kollegaer som kan ha interesse av dette seminaret? Del gjerne denne invitasjonen, eller tips kommunikasjonsleder Marie Roksund på mrs@wr.no.

For faglige spørsmål ta kontakt med Snorre Nordmo på sno@wr.no eller +47 975 97 312.