Anbud365-seminar: Habilitet og leverandørkontakt

Anskaffelsesregelverket skal sikre konkurranse om offentlige kontrakter og likebehandling mellom leverandører, men oppdragsgiver har naturligvis også kontakt med markedet forut for kunngjøringen, bl.a. gjennom eksisterende leverandører, markedsdialog og rådgivere.

Dato fra

28.11.2019 08.30

Dato til

28.11.2019 12.00

Hvor

Dronning Maudsgate 11, Oslo

Hvor går grensene for kontakt med markedet før en anskaffelse? Når må oppdragsgiver utjevne konkurransefortrinn der man har snakket med eksisterende leverandør, hatt markedsdialog eller engasjert rådgivere som har vært involvert i planleggingen av anskaffelsen? Når blir oppdragsgivers ansatte inhabile? I dette frokostseminaret tar vi for oss rammene for slik kontakt og dialog. Vi gjennomgår bl.a.:

  • Reglene om rådgiverhabilitet
  • Praktisk gjennomføring av markedsdialog
  • Forvaltningslovens habilitetsregler og noen typiske problemstillinger om "dobbeltroller" (internbud, styreverv, mv.)