Digitale manuduksjoner høst 2020

Vi inviterer alle jusstudenter til å delta på høstens digitale manuduksjoner i samarbeid med Fagstyret. Vi håper at så mange som mulig kan delta, og ønsker dere lykke til med alle eksamener!

PÅMELDING
 
• 12. november kl. 10.15 - JUS2211
«Forvaltningsrett» med Jørgen Vangsnes

button-se-opptak-her-250-black.png

• 12. november kl. 14.15 - JUS2211
«EØS-rett» med Hanne Zimmer

button-se-opptak-her-250-black.png

• 16. november kl. 10.15 - JUS4211
«Sivilprosess» med Kaare Andreas Shetelig og Ola Ø. Nisja

Kaare Andreas Shetelig:

button-se-opptak-her-250-black.png

Ola Ø. Nisja:

button-se-opptak-her-250-black.png

• 16. november kl. 14.15 - JUS4211

«Straffeprosess» med Tor Henning Rustan Knudsen

button-se-opptak-her-250-black.png

• 19. november kl. 10.15 - JUS1111
«Kjøpsrett» med Ola Ø. Nisja

button-se-opptak-her-250-black.png

• 20. november kl. 12.15 - JUS3111
«Obligasjonsrett» med Kaare Andreas Shetelig

button-se-opptak-her-250-black.png

• 26. november kl. 10.15 - JUS3211
«Selskapsrett» med Ole Henrik Wille
button-se-opptak-her-250-black.png

• 30. november kl. 12.15 - JUS1211
«Fast eiendoms-rettsforhold» med Leif Petter Madsen
button-se-opptak-her-250-black.png