Digitale manuduksjoner våren 2020

Vi inviterer alle jusstudenter til å delta på vårens manuduksjoner – i form av webinarer. Under manuduksjonene vil du få mulighet til å stille spørsmål og foreleser vil besvare disse underveis. Vi håper så mange som mulig kan delta og lykke til med alle eksamener!

Påmelding: 

• 16. april kl. 10.00 - JUS1211 - Privatrett I
«Fast eiendoms rettsforhold» med Leif Petter Madsen


• 29. april kl. 10.00 - JUS3212 - Formuerett II
«Selskapsrett» med Ole Henrik Wille


• 30. april kl. 12.00 - JUS4211 - Prosess og strafferett
«Sivilprosess: Rettskraft og rettslig interesse» med Kaare A. Shetelig / Ola Ø. Nisja


• 4. mai kl. 13.00 - JUS2211 - Forvaltningsrett og EØS-rett
«EØS-rett» med Hanne Zimmer

• 5. mai kl. 12.00 - JUS4211 - Prosess og strafferett
«Straffeprosess: EMDs påvirkning på straffeprosessen» med Tor Henning R. Knutsen


• 11. mai kl. 16.00 - JUS3111 - Formuerett I
 «Force Majeure» med Ola Ø. Nisja


• 12. mai kl. 10.00 - JUS1111 - Privatrett I
 «Erstatning ved selgers kontraktsbrudd» med Ola Ø. Nisja


• 15. mai kl. 14.00 - JUS3111 Formuerett I
«Avtalerevisjon og kontraktstolkning» med Kaare A. Shetelig