Frokostseminar: Elektrifisering av norsk sokkel – hva innebærer det?

Wikborg Rein sammen med Menon Economics og BKK inviterer til et spennende frokostseminar om elektrifisering av norsk sokkel – i Stavanger, Bergen og Oslo.

Dato fra

19.02.2020 08.30

Dato til

19.02.2020 10.30

Hvor

Hotell Norge, Nedre Ole Bulls Plass 4, Bergen, Studio 3, 2. etg.

Equinor lanserte nylig ambisjoner om å redusere de samlede klimagassutslippene fra sine egenopererte felt og landanlegg i Norge med 40 % innen 2030, 70 % innen 2040 og nær null utslipp i 2050. Målet for 2030 vil alene kreve samlede investeringer på rundt 50 milliarder kroner, og et sentralt virkemiddel vil være elektrifisering. Hvilke implikasjoner har imidlertid slike elektrifiseringsprosjekter rettslig og økonomisk – for øvrige rettighetshavere, leverandører, fornybarbransjen og investorer? 

Wikborg Rein sammen med Menon Economics og BKK inviterer til et spennende frokostseminar om elektrifisering av norsk sokkel. Vi vil dekke tema som økonomiske drivere bak elektrifisering ved henholdsvis havvind og kraft fra land, og ulike juridiske forhold som må hensyntas i forbindelse med strukturering og finansiering av elektrifiseringsprosjekter. 

Det blir servert frokost fra kl. 8.30. Programmet begynner kl. 9.00. 


Stavanger: 18. februar kl. 8.30-10.30
Bergen: 19. februar kl. 8.30-10.30
Oslo: 25. februar kl. 8.30-10.30

 Cathrine B. Hetland, partner i Wikborg Rein

 Tormod L. Nilsen, partner i Wikborg Rein

 Caroline Skaar Landsværk, senioradvokat i Wikborg Rein

Eyvind Bohne-Kjersem, prosjektleder i BKK

Christian James-Olsen, partner i Wikborg Rein

 Lars-Erik Østerbø, partner i Wikborg Rein

 Gjermund Grimsby, partner i Menon Economics

 Even J. Aarebrot Winje, seniorøkonom i Menon Economics

 Sigrid Marthea Hernes, analytiker i Menon Economics