Databrudd - hva gjør du?

Med EUs personvernforordning (GDPR) er virksomheter pliktet til å varsle innen 72 timer når de opplever sikkerhetsbrudd som involverer personopplysninger. Med en skjerpet personvernlovgivning opplever Datatilsynet et sterkt økende antall varsler, men mange virksomheter mangler fortsatt tilstrekkelig oversikt og rutiner for håndtering og rapportering av hendelser.

Dato fra

31.10.2018 08.00

Dato til

31.10.2018 10.00

Hvor

Dronning Mauds gate 11

Wikborg Rein inviterer derfor til frokostseminar hvor målsettingen er å gi din virksomhet de praktiske verktøyene som trengs for å håndtere brudd på personopplysningssikkerheten, i tillegg til en oversikt over trusselbildet virksomheter står overfor. Seminaret ledes av Wikborg Reins personvernseksperter Line Coll og Gry Hvidsten. Andrew Facchini, Director of Marketing i mnemonic, gir en innføring fra et informasjonssikkerhetsperspektiv. Eli Karine Navestad, Legal Counsel Data Protection & Privacy i Santander, gir konkret og praktisk veiledning om hvordan databrudd bør håndteres i virksomheten både internt og eksternt. 

  • Hva er et databrudd og når må dette meldes?
  • Hvilke eksterne trusler finnes, og hvordan beskytter man seg?
  • Hvordan melde avvik til Datatilsynet og til de berørte? 

Dette og mye mer får du svar på hos oss den 31. oktober!

Seminaret er gratis, men vi har et begrenset antall plasser. Registrering og frokost fra kl. 08.00. Det faglige programmet starter 08.30 og avsluttes kl. 10.00, men det vil bli anledning til å snakke med de andre deltakerne og innlederne også etter arrangementet.