Frokostseminar: Elektrifisering av norsk sokkel – hva innebærer det?

Wikborg Rein sammen med Menon Economics og BKK inviterer til et spennende frokostseminar om elektrifisering av norsk sokkel – i Stavanger, Bergen og Oslo.

Dato fra

25.02.2020 08.30

Dato til

25.02.2020 10.30

Hvor

Wikborg Rein, Dronning Mauds gate 11, Oslo

Equinor lanserte nylig ambisjoner om å redusere de samlede klimagassutslippene fra sine egenopererte felt og landanlegg i Norge med 40% innen 2030, 70% innen 2040 og nær null utslipp i 2050. Målet for 2030 vil alene kreve samlede investeringer på rundt 50 milliarder kroner, og et sentralt virkemiddel vil være elektrifisering. Hvilke implikasjoner har imidlertid slike elektrifiseringsprosjekter rettslig og økonomisk – for øvrige rettighetshavere, leverandører, fornybarbransjen og investorer? 

Wikborg Rein sammen med Menon Economics og BKK inviterer til et spennende frokostseminar om elektrifisering av norsk sokkel. Vi vil dekke tema som økonomiske drivere bak elektrifisering ved henholdsvis havvind og kraft fra land, og ulike juridiske forhold som må hensyntas i forbindelse med strukturering og finansiering av elektrifiseringsprosjekter. 

Det blir servert frokost fra kl. 8.30. Programmet begynner kl. 9.00. 


Stavanger: 18. februar kl. 8.30-10.30
Bergen: 19. februar kl. 8.30-10.30
Oslo: 25. februar kl. 8.30-10.30

 

 

Cathrine B. Hetland, partner i Wikborg Rein

Tormod L. Nilsen, partner i Wikborg Rein

Caroline Skaar Landsværk, senioradvokat i Wikborg Rein

Birgitte Karlsen, partner i Wikborg Rein

Eyvind Bohne-Kjersem, prosjektleder i BKK

Gjermund Grimsby, partner i Menon Economics

Even J. Aarebrot Winje, seniorøkonom i Menon Economics

Sigrid Marthea Hernes, analytiker i Menon Economics