Havbruksrettsdagen 2019 Vekst i havbruksnæringen?

Havbruksnæringen venter nå på nytt trafikklys og er i sluttfasen av ordningen med utviklingskonsesjoner. Hvor står vi regulatorisk, og hvor skal vi for å oppnå vekst?

Dato fra

07.05.2019 12.30

Dato til

07.05.2019 16.00

Hvor

Grand Selskapslokaler, Ole Bulls plass 1, Bergen

PROGRAM

12.00 Registrering

12.30
Velkommen
Grunde Bruland og Erik Staurset Andresen, Wikborg Rein

12.45 Eksisterende tillatelsers vern mot nedjustering av  produksjons-
kapasitet etter Grunnloven § 97 og EMK P1-1
Professor dr. juris Ivar Alvik, Nordisk institutt for sjørett, UiO

13.15 Status utviklingstillatelser – retningen for vekst
Espen Tverborgvik, Wikborg Rein

13.45 Pause

14.05 Havbruk til havs – regulatoriske utfordringer og muligheter 
Rådgiver Oda Helene Elvemo Myhrer, Nærings- og Fiskeridepartementet
I 2018 la en interdepartemental arbeidsgruppe frem rapporten, Nærings- og Havbruk til havs, Ny teknologi – nye områder som ser på det fiskeridepartementet regulatoriske utfordringene ved at havbruk trekker lengre til havs. Presentasjonen vil gå igjennom enkelte av hovedfunnene i rapporten og fortelle om departementets videre arbeid på området.

14.35 Bygging, finansiering og registrering - Installasjoner til havs 
Prof. Emeritus Thor Falkanger, Nordisk institutt for sjørett

15.05 Benstrekk

15.20 Fiskevelferd
 
Kravet til fiskevelferd, særlig ved bruk av miljøteknologi
Ida Espolin Johnson, partner i Advokatfirmaet Haavind AS

15.55 Oppsummering og takk 
Grunde Bruland og Erik Staurset Andresen, Wikborg Rein

16.00 Mingling, deilig mat og drikke

Målgruppe
Arrangementet er gratis og åpent for alle interesserte, men retter seg først og fremst mot jurister og andre som jobber med havbruksrett.

Faglig utbytte
Sjelden er så mange av bransjens dyktige folk samlet på ett brett. Vi ser frem til gode diskusjoner og deling av kunnskap og håper at nettopp du tar turen til Bergen denne ettermiddagen. Utbyttet er en samling unik kunnskap du kan ta med tilbake og bruke aktivt i ditt daglige virke.

Sosialt
Etter det faglige, tar vi oss tid til uhøytidelig mingling med god mat og drikke i tilstøtende lokaler. 

Har du kolleger som kan ha interesse av dette seminaret? Del gjerne denne invitasjonen og meld dere på sammen, eller tips oss: kir@wr.no

For faglige spørsmål ta kontakt med Erik Staurset Andresen på esa@wr.no.